آرش جنگجو
دکتری تخصصی پروتز دندان
استاديار گروه آموزشی پروتزهای دندانی
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 359

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

مدیر گروه پورتز هاى دندانى از سال ١٣٩٦ 

مسىول EDO دانشکده دندانپزشکى