مریم عزیزی کوتنائی
دکتری تخصصی زنان وزایمان
دانشيار گروه آموزشی زنان و زایمان
پست الکترونیک : maryamazizikut86@gmail.com‏
تعداد بازدیدها: 772

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

رییس مرکز ناباروری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مسئول آموزش دستیاری گروه زنان و زایمان

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

معاون آموزشی بیمارستان شریعتی