×
فاطمه علیمرادی رابری
دکتری تخصصی بیماریهای دهان
استاديار گروه آموزشی بیماری‌های دهان
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 429

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

 هیات علمی از سال 1396 تا کنون

داور کیته تحقیقات دانشگاه