مریم محمدیان حکمی
فوق تخصص بیماریهای عفونی اطفال
استاديار گروه آموزشی کودکان
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 198

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Pediatric Infectious Disease
Department of Infectious Disease, School of Medicine
Pediatrics Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences