×
غلامعلی جاودان
دکتری تخصصی تغذیه
دانشيار گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 1959

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

     1-هیات علمی دانشگاه

     2-دکتری عمومی پزشکی

     3- دکتری تخصصی تغذیه

     4- رئیس مرکز بهداشت شمال غرب تهران ( با جمعیت حدود دو میلیون نفر تحت پوشش )

     5- مشاور اجرایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

     6- عضو شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان تهران

     7- رئیس کمیته پایش و نظارت بیمه روستایی مرکز بهداشت شمال غرب تهران

     8- رئیس کمیته بیماری های روده ای والتور، آنفلوانزا، CCHF مرکز بهداشت شمال غرب تهران

     9-  رئیس کمیته بهداشت مدارس و سلامت نوجوانان و جوانان مرکز بهداشت شمال غرب تهران

     10- رئیس کمیته مرگ کودکان 1تا59 ماهه  مرکز بهداشت شمال غرب  تهران

     11- رئیس کمیته صنوف الاینده مرکز بهداشت شمال غرب تهران

     12- رئیس کمیته نظارت بر اجرای توبکتومی مرکز بهداشت شمال غرب تهران

     13- رئیس کمیته آموزش بهداشت و تولید رسانه مرکز بهداشت شمال غرب تهران

     14- رئیس کمیته مدیریت بحران مرکز بهداشت شمال غرب تهران

     15- رئیس کمیته کودک سالم، مانا  مرکز بهداشت شمال غرب تهران

     16- رئیس کمیته مرگ و میر مادر ( در صورت وقوع ) مرکز بهداشت شمال غرب تهران

     17- رئیس کمیته ترویج شیر مادر مرکز بهداشت شمال غرب تهران

     18- رئیس کمیته غر بالگری نوزادان مرکز بهداشت شمال غرب تهران

     19- رئیس کمیته سلامت روان و سو مصرف مواد مرکز بهداشت شمال غرب تهران

     20- رئیس کمیته تحول اداری، تکریم ارباب رجوع و نقل و انتقالات مرکز بهداشت شمال غرب تهران

     21- رئیس کمیته پیشگیر از ایدز، پیشگیری و درمان سل مرکز بهداشت شمال غرب تهران

     22- عضو کمیسیون تعزیرات دانشگاه

     23- رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

     24- مدیر حراست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

     25- رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی ایران

     26- مدیر دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران

     27- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران و سالن همایش های بین المللی رازی

     28- عضو هیأت تخلفات اداری کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( به مدت 6 سال، بدوی و تجدید نظر )

     29- نماینده معاونت توسعه ریاست جمهوری در هیئت مرکزی گزینش سازمان بهزیستی کل کشور ( به مدت سه سال )

     30- جانباز بالای 70% دفاع مقدس

     31- حضور در جبهه به عنوان بسیجی در سال 1365 الی 1366

     32– معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان هرمزگان