حسین منتظر قائم
فوق تخصص جراحی قلب
دانشيار گروه آموزشی جراحی
پست الکترونیک : hossein.montazerghaem@hums.ac.
تعداد بازدیدها: 226

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
  1. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان   96/10/26 تاکنون
  2. ریاست دانشکده پزشکی بندرعباس 91/04/26 تا 96/10/26
  3. سرپرست تدوین برنامه استراتژیک دانشکده پزشکی بندعباس 91/10/25 تاکنون
  4. مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 91/04/07 تا کنون
  5. سرپرست بیمارستان ابن سینا بندرعباس 90/01/29 تا 91/04/04
  6. ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس 88/10/15 تا 91/04/04
  7. سرپرست اورژانس و درمانگاه پلی کلینیک بیمارستان شهید دکتر بهشتی میناب 75/11/15 تا 79/12/15
  8. سرپرست اتاق عمل بیمارستان شهید دکتر بهشتی میناب75/08/25 تا 25/04