سمت : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویــــر

زاهد کریمی

دکترای فوق تخصصی خون و سرطان بالغین

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمد شکاری

استاد

دكتري تخصصي ژنتيك انساني با گرايش مولكولي

گروه آموزشی ژنتیک پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عبدالعظیم نجاتی زاده

استاد

دكتري تخصصي ژنتيك انساني

گروه آموزشی ژنتیک پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

شهرام زارع

استاد

دكتري تخصصی آمار زیستی

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مينو رجائی

استاد

دكتري تخصصي زنان وزايمان

گروه آموزشی زنان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌حسين ‌فرشيدي

استاد

دكتري تخصصي بيماريهاي قلب و عروق

گروه آموزشی قلب و عروق

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمدعلي ‌مولوي

دانشيار

فوق تخصص خون و سرطان اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌عليرضا ‌مويدي

دانشيار

فوق تخصص اعصاب اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فرح ‌مويدي

دانشیار

دكتري تخصصي روانپزشكي

گروه آموزشی روان‌پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عبدالمجيد ‌ناظمي قشمي

دانشیار

دكتري تخصصي اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سید حمید موسوی

دانشیار

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های گوارش و کبد بالغین

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مرضيه ‌نيك پرور

دانشیار

دكتري تخصصي بيماريهاي قلب و عروق

گروه آموزشی قلب و عروق

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سید اشکان طبیب زاده دزفولی

دانشیار

دكتري تخصصي طب اورژانس

گروه آموزشی طب اورژانس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

هاشم ‌جري نشين

دانشیار

دکترای تخصصی بیهوشی

گروه آموزشی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ابراهیم افتخار

دانشیار

دكتري تخصصی بيوشيمي باليني

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

شاهرخ رجائی

دانشيار

فوق تخصص بيماريهاي قلب اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهين عسکری

دانشیار

دكتري تخصصی روانشناسي باليني

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمدباقر ‌رحمتي

دانشيار

فوق تخصص عفوني اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سلما نادری

دانشیار

فوق تخصص نوزادان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سيدعليرضا سبحانی

دانشيار

دكتري تخصصي آسيب شناسي باليني وتشريحي

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سعید کاشانی

دانشیار

دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) بیهوشی قلب

گروه آموزشی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حبیب الله ترکی

دانشیار

دكتري تخصصی انگل شناسي پزشكي

گروه آموزشی انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهسا رحیم زاده

دانشیار

دكتري تخصصی بيوشيمي باليني

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مجید کاتبی

دانشيار

دكتري تخصصی علوم تشريحي

گروه آموزشی آناتومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فرهاد قدیری صوفی

دانشیار

دكتري تخصصی فيزيولوژي

گروه آموزشی فیزیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

کیانوش ملک زاده

دانشيار

دكتري ژنتيك پزشكي مولكولي و بيوتكنولوژي

گروه آموزشی ژنتیک پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حسین منتظرقائم

دانشیار

دکترای فوق تخصصی جراحی قلب و عروق

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

علی آقا علیشیری

دانشیار

دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ویتره و رتین (شبکیه)

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حامد گوکلانی

دانشیار

دكتري تخصصی ويروس شناسي

گروه آموزشی پاتوبیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

غلامرضا فرشيدفر

دانشیار

دكتري Ph.D بيوشيمي باليني

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نادره نادری

دانشيار

دكتري تخصصی ايمونولوژي

گروه آموزشی ایمونولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

یعقوب آشوری تازیانی

دانشیار

دكتري تخصصي راديوتراپي

گروه آموزشی فیزیک پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

علیرضا جلیلی اصل

دانشیار

دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) جراحی دست

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌رضا ‌يزداني

دانشیار

دكتري تخصصي طب اورژانس

گروه آموزشی طب اورژانس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

پریوش داودیان

دانشیار

دکترای تخصصی پزشکی بیماری‌های عفونی

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حمیدرضا سامی مقام

دانشیار

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های کلیه (بالغین)

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهدی فراشاهی نژاد

استادیار

دکترای تخصصی بیماری‌های عفونی

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

امید اسماعیلی

استادیار

دکترای تخصصی بیماری‌های مغز و اعصاب

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سید کمال حسینیان ندوشن

استادیار

دکترای تخصصی طب سنتی

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

هادی ‌اسحقي ثاني

استادیار

دکتری تخصصی طب کار

گروه آموزشی طب کار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عبدالرحیم امینی

استادیار

جراح و متخصص چشم

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

زهرا آل ابراهیم دهكردی

استادیار

دکترای تخصصی کودکان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

زهرا سعادت

استادیار

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

گروه آموزشی قلب و عروق

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حسین تجلی

استادیار

دکترای فوق تخصصی جراحی عروق

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

جواد مهاجر انصاری

استادیار

دکترای تخصصی علوم تشریحی

گروه آموزشی آناتومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سید علی بنی هاشمی

استادیار

دکترای تخصصی پزشکی چشم پزشکی

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

الهه بهبودی

استادیار

دکترای تخصصی گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

علی پاشاپور

استادیار

دکترای تخصصی جراحی مغز و اعصاب

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

علی جمشیدی

استادیار

دکترای فوق تخصصی جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

امیر جمشیدی

استادیار

دکترای تخصصی چشم پزشکی

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عنایت الله حمزه ای

استادیار

دکترای تخصصی بیماری‌های مغز و اعصاب

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سعیده مجیدی

استادیار

دکترای فوق تخصصی جراحی کودکان

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

هادی سرافراز

استادیار

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

گروه آموزشی طب کار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمدرضا کارگرفرد جهرمی

استادیار

دکترای فوق تخصصی قلب کودکان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمد نجاتی

استادیار

دکترای تخصصی فلسفه

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمد محمدی

استادیار

دکترای تخصصی علوم تغذیه

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

صدیقه توکلی

استادیار

دکترای تخصصی پزشکی بیماری‌های پوست

گروه آموزشی پوست

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عبدالرسول توکلی گارماسه

استادیار

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های گوارش و کبد بالغین

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهدی حسنی آزاد

استادیار

دکترای تخصصی پزشکی بیماری‌های عفونی

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

بهنوش حیدری

استادیار

دکترای تخصصی پزشکی بیماری‌های عفونی

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حسینعلی خوارزمی

استادیار

دکترای فوق تخصصی بالینی غدد درون ریز و متابولیسم (کودکان)

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمد تمدن دار

استادیار

دکترای فوق تخصصی بیماری‌های کلیه (بالغین)

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حمیده قنبری

استادیار

دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزش

گروه آموزشی فیزیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حسام علیزاده

استادیار

دكتري تخصصی باكتري شناسي

گروه آموزشی پاتوبیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مریم استقامتی

استادیار

فوق تخصص کلیه کودکان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهديس مرعشی

استادیار

دکترای تخصصی پزشکی پرتونگاری (رادیولوژی)

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

هدا صفا ايسيني

استادیار

دكتري فوق تخصصي بیماری‌های گوارش و کبد بالغین

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

افروز آزاد

استادیار

دكتري تخصصي زنان وزايمان

گروه آموزشی زنان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مريم عزيزي كوتنائي

استادیار

دكتري تخصصي زنان وزايمان

گروه آموزشی زنان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

پوریا ادیبی

استادیار

دكتري تخصصي بيهوشي

گروه آموزشی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهدی عسکری

استادیار

دکترای تخصصی گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حمید رضا بیرانوند

استادیار

دکترای فوق تخصصی جراحی قلب و عروق

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

علي مسعودي فر

استادیار

دكتري تخصصي روانپزشكي

گروه آموزشی روان‌پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

اقدس دهقاني

استادیار

دكتري تخصصی فيزيولوژي

گروه آموزشی فیزیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

طوبي عباسي

استادیار

دكتري تخصصي پاتوبيولوژي

گروه آموزشی پاتوبیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

هانيه راد

استادیار

دكتري تخصصي آسيب شناسي

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

زين العابدين شريفيان دستجردي

استادیار

دكتري Ph.D علوم تشريحي

گروه آموزشی آناتومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمد زماني راراني

استادیار

دكتري Ph.D علوم تشريحي

گروه آموزشی آناتومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نادر فياضي

استادیار

فوق تخصص بيماريهاي ريه

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

بابك اطهري

استادیار

دكتري تخصصي جراحي استخوان و مفاصل

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نازنين عبدي

استادیار

دكتري تخصصي متخصص زنان و زايمان

گروه آموزشی زنان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

هاشم لشگري كلات

استادیار

فوق تخصص مغزو اعصاب كودكان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ناصر ریاضی

استادیار

دکترای تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

پگاه موسوی

استادیار

دكتراي تخصصی زیست فناوری پزشکی

گروه آموزشی ژنتیک پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مرجان تاری وردی

استادیار

دکترای فوق تخصصی بیماری‌های عفونی کودکان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

امین سلیمی لاهیجی

استادیار

دکتری تخصصی

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

بي بي منا رضوی

استادیار

دکترای تخصصی بیهوشی

گروه آموزشی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مرتضی احمدی نسب

استادیار

دکترای تخصصی جراحی عمومی

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فرحناز کمالی

استادیار

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

راضیه معظمی گودرزی

استادیار

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

انیسه صالحی

استادیار

گروه آموزشی زنان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

امین رضا نیک پور

استادیار

گروه آموزشی ایمونولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مریم محمدیان حکمی

استادیار

دکترای فوق تخصصی بیماری‌های عفونی کودکان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

طیبه زارعی

استادیار

مراقبت های ویژه پزشکی

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نیما پولادیان

استادیار

آموزش زبان انگلیسی

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

الیاس کارگرابرقویی

استادیار

دکتری علوم تشريحي

گروه آموزشی آناتومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سمیرا زنبق

استادیار

دکترای تخصصی بیهوشی

گروه آموزشی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سارا رفیعی

استادیار

متخصص پوست

گروه آموزشی پوست

جزئیات بیشتر
تصویــــر

زینب اللهی

استادیار

دکترای فوق تخصصی طب نوزادی و پیرامون تولد

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهشید کشکولی بهروزی

استادیار

دکترای فوق تخصصی خون و سرطان بالغین

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ملیحه محمدزاده ایسینی

استادیار

دکترای فوق تخصصی خون و سرطان کودکان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهران عرفانی

استادیار

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

لطیفه جباری دیزیچه

استادیار

دکترای تخصصی طب اورژانس

گروه آموزشی طب اورژانس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

امیر حسابی

استادیار

دکترای فوق تخصصی خون و سرطان کودکان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

احسان رمضانیان نیک

استادیار

دکترای فوق تخصصی بیماری‌های ریه

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مریم عرب فیروزجائی

استادیار

دکترای تخصصی فیزیولوژی

گروه آموزشی فیزیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ندا هادی‌پور

استادیار

دکترای تخصصی زنان و زایمان

گروه آموزشی زنان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

معصومه جعفرآقایی

استادیار

دکتری تخصصی پاتولوژی

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

پروین کامکار

استادیار

دکترای تخصصی یماری‌های کلیه (بالغین)

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ناهید رمضانی جلفایی

استادیار

دکترای تخصصی علوم تغذیه

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

علی عسگری

استادیار

دکترای فوق تخصصی گوارش کودکان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نوژن علیمی

استادیار

دکترای تخصصی روان پزشکی

گروه آموزشی روان‌پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

امير حسن اسدي

استادیار

دكتراي تخصصي طب اورژانس

گروه آموزشی طب اورژانس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سعید شجاع

استادیار

دكتري تخصصی باكتري شناسي پزشكي

گروه آموزشی پاتوبیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سید حسین سعادت

استادیار

فوق تخصص نوزادان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عباس فراهانی

استادیار

دكتراي تخصصي باکتری شناسی پزشکی

گروه آموزشی پاتوبیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

شهلا سهرابي پور

استادیار

فيزيولوژي

گروه آموزشی فیزیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

جبرئیل شمس الدین

استادیار

دكتري تخصصی انگل شناسي وحشره شناسي

گروه آموزشی انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نسرین امانی

استادیار

دكتري تخصصي پزشكي هسته اي

گروه آموزشی فیزیک پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

غلامعلی جاودان

استادیار

دکترای تخصصی علوم تغذیه

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فیروزه جعفری

استادیار

دكتراي فوق تخصصي روانپزشکی کودک و نوجوان

گروه آموزشی روان‌پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حسام الدین کمال زاده

استادیار

دكتري تخصصی فناوری اطلاعات

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

علی حیرانی

استادیار

دكتري تخصصی مديريت خدمات بهداشتي درماني

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمود خیاطیان

استادیار

دكتري تخصصی بيوشيمي باليني

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

افشین سمیعی

استادیار

دكتري تخصصي ايمونولوژي

گروه آموزشی ایمونولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نرگس خاقان زاده

استادیار

دكتري تخصصی ايمونولوژي

گروه آموزشی ایمونولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

اسماعیل غنی

استادیار

دكتري تخصصی فيزيولوژي

گروه آموزشی فیزیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ناهید داودیان

استادیار

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمدرضا سعیدی فر

استادیار

دکترای تخصصی چشم پزشکی

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محسن ‌دهقاني زاهداني

استادیار

دكتري تخصصي آسيب شناسي باليني وتشريحي

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سمیرا ذاكري شهسواري

استادیار

دكتري تخصصي اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سعیده شهسواری

استادیار

دكتري تخصصي زنان وزايمان

گروه آموزشی زنان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهرنوش شیبانی فر

استادیار

دكتري تخصصی علوم تشريحي

گروه آموزشی آناتومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌سيد حمزه ‌صديق

استادیار

دكتري تخصصي روانپزشكي

گروه آموزشی روان‌پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه ‌صفدريان

استادیار

دكتري تخصصي اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌سيد مهرداد ‌صولتي دهكردي

استادیار

دکترای فوق تخصصی بالینی غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

آذين ‌علوي

استادیار

دكتري تخصصي زنان وزايمان

گروه آموزشی زنان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عبدالله غریب زاده

استادیار

دكتري تخصصي بيماريهاي قلب و عروق

گروه آموزشی قلب و عروق

جزئیات بیشتر
تصویــــر

لادن ‌حاجي عبدالرسول

استادیار

دکترای فوق تخصصی بالینی غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سعید حیاتی

استادیار

دكتري تخصصي طب اورژانس

گروه آموزشی طب اورژانس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌مجتبي ‌خادمي بفروئي

استادیار

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های گوارش و کبد بالغین

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فرزانه ‌عتيق پور

استادیار

دكتري تخصصي زنان وزايمان

گروه آموزشی زنان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهرداد ‌صيادي نيا

استادیار

دكتري تخصصي جراحي عمومي

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

شاهین عباس زاده

استادیار

فوق تخصص قلب وعروق

گروه آموزشی قلب و عروق

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌عليرضا ‌عبداله زاده بقائي

استادیار

دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) بیهوشی درد

گروه آموزشی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

زهرا اطاعتی

استادیار

دكتري تخصصي زنان وزايمان

گروه آموزشی زنان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمدرضا اوزی

استادیار

دکترای فوق تخصصی بالینی خون و سرطان بالغین

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

علی آتش آب پرور

استادیار

دکتری تخصصی آسيب شناسي

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سید حسام الدین بنی هاشمی

استادیار

دکترای فوق تخصصی جراحی قفسه صدری

گروه آموزشی جراحی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ترانه تراکمه

استادیار

فوق تخصص روماتولوژي

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مجيد ‌وطن خواه

استادیار

دکترای فوق تخصصی بالینی مراقبت‌های ویژه پزشکی

گروه آموزشی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سيدعبداله ‌موسوي

استادیار

دكتري تخصصي اسيب شناسي باليني

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

احمدآقا ‌نگهي

استادیار

دكتري تخصصي بيماريهاي اعصاب

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

شعله ‌نمازی

استادیار

دكتري تخصصی روانشناسی بالینی

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

کامبیز قاسمی

استادیار

فوق تخصص كليه اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

الهام کاظمی جهرمی

استادیار

دكتري تخصصي پاتولوژي

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

میترا کاظمی جهرمی

استادیار

دکتری تخصصی- ‌بيماريهاي داخلي

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

رخشانه گودرزی

استادیار

فوق تخصص نوزادان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهدی لاله زاری

استادیار

دكتري تخصصي پزشكي قانوني

گروه آموزشی پزشکی قانونی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

کوروش محمدی

استادیار

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عباس معلمی

استادیار

دكتري تخصصي بيهوشي

گروه آموزشی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهرداد ملک شعار

استادیار

دکترای فوق تخصصی بالینی مراقبت‌های ویژه پزشکی

گروه آموزشی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فريبا ‌منصوري

استادیار

دكتري فوق تخصصي روماتولوژی

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

افسون پیروزان

مربی

مترجمي زبان انگليسي

گروه آموزشی زبان

جزئیات بیشتر
تصویــــر

پروین رضایی گزکی

مربی

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عباس فضلی

مربی

کارشناسی ارشد علوم قرآن

گروه آموزشی معارف

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عليرضا زمانی

مربی

کارشناسی ارشد معارف اسلامی

گروه آموزشی معارف

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاروق طولي

مربی

کارشناسی ارشد تاریخ اسلام

گروه آموزشی معارف

جزئیات بیشتر
تصویــــر

رفعت جوادي

مربی

فوق ليسانس مديريت آموزشي

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر