×
محبوبه بلالی خراجی
فوق لیسانس علوم تشریحی
مربی گروه آموزشی فوریت‌های پزشکی
پست الکترونیک : fmbelali@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 228

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07