×
اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی
User Avatar عبدالمهدی  عراقی زاده
دکتری تخصصی اندودانتیکس
User Avatar معصومه  افسا
دکتری تخصصی رادیولوژی دهان فک وصورت
User Avatar نجمه  شنبه زاده
دکتری تخصصی بیماریهای دهان وتشخیص
User Avatar آرش  جنگجو
دکتری تخصصی پروتز دندان
User Avatar سمانه  عباسی سلیم کندی
دکتری تخصصی پریودانتیکس
User Avatar پیمان  جنابی
دکتری تخصصی اندودانتیکس
User Avatar مهسا  زارع
دکتری تخصصی دندانپزشکی اطفال
User Avatar شیما  احمدی گرده
دکتری تخصصی پروتز دندان
User Avatar محمدرضا  معدلی
دکتری تخصصی جراحی دهان وفک وصورت
User Avatar راضیه السادات  رضوانی نژاد
دکتری تخصصی بیماریهای دهان ودندان
User Avatar فاطمه  علیمرادی رابری
دکتری تخصصی بیماریهای دهان
User Avatar راحله  ارجمندی
دکتری تخصصی ارتودنسی
User Avatar بهاره  یوسفی پور
دکتری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
User Avatar آرزو  ریانی
دکتری تخصصی آسیب شناسی دهان وفک
User Avatar حسین  بابازاده
دکتری تخصصی پریودانتیکس
User Avatar محمد  حسنی
دکتری تخصصی جراحی دهان وفک وصورت
User Avatar نازنین  برهمن
دکتری تخصصی ارتودانتیکس
User Avatar حسام الدین  اعتمادی
دکتری تخصصی جراحی دهان وفک وصورت
User Avatar ندا  حسینی
دکتری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
User Avatar سحر  سلاجقه
دکتری تخصصی دندانپزشکی اطفال
User Avatar راضیه  صداقت
دکتری تخصصی بیماریهای دهان ودندان
User Avatar مریم السادات  نیکو
دکتری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
User Avatar مهسا  معنائی
دکتری تخصصی رادیولوژی دهان فک وصورت
User Avatar مرتضی  شریفی القاب پور
دکتری تخصصی پروتزهای دندانی
User Avatar مهدیه  علی رضائی
دکتری تخصصی ارتودنسی
User Avatar فاطمه  نیکو
دکتری تخصصی پریودانتیکس
User Avatar فرزانه  جلالی
دکتری تخصصی دندانپزشکی کودکان
User Avatar وحید  مهرابی
دکتری تخصصی اندودانتیکس
User Avatar انیس  مرادی
دکتری تخصصی رادیولوژی دهان فک وصورت
User Avatar رویا  دهقان
دکتری تخصصی اندودانتیکس